Một autoclicker chính thức với hai chế độ autoclicking, tại vị trí con trỏ động của bạn hoặc tại một vị trí được xác định trước. Bạn cũng có thể đặt số lượng tối đa được nhấp (hoặc để lại dưới dạng vô hạn).

Phím nóng hoạt động ở chế độ nền để thuận tiện.

Nếu bạn muốn tự động nhóm các hành động của chuột, hãy thử này http://www.autoclickdownload.info/

Advertisement

Có gì mới trong v1.0.0.2:

1. Bây giờ bạn có thể thay đổi phím nóng của bạn!

2. Thay đổi trang về

3. Thêm một vài tùy chọn nhỏ

v1.0.0.1:

1. Cài đặt của bạn hiện được lưu từ phiên cuối cùng của bạn, do đó bạn chỉ cần nhập chúng một lần. (Bao gồm vị trí cố định cuối cùng)

2. Thêm nhấp đúp và nhấp ba lần

3. Thêm nhấp chuột phải và nhấp chuột giữa

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter